AntikondenzačnÍ úprava - DR!PSTOP

DR!PSTOP hromadÍ kondenzačnÍ vodu a zamezuje odkapávánÍ. DÍky vhodnému provětrávánÍ střechy je kondenzačnÍ voda opět odváděna.

Antikondens

ProvětránÍ

Membrána DR!PSTOP může řešit problém vzniku kondenzačnÍ vody v prostředÍ, ve kterém se cyklicky objevuje kondenzace.

Aby mohla být tato funkce plně využita, je nutné, aby membrána mezi cykly oschla. Z tohoto důvodu je nutné adekvátnÍ větránÍ interiéru budovy.
Tato skutečnost musÍ být bezpodmÍnečně zohledněna při plánovánÍ systému větránÍ v budovách.

Profily s úpravou DR!PSTOP

NÍže uvedené profily jsou k dostánÍ s úpravou DR!PSTOP:

ProfilDR!PSTOPZapečetěnÍPoznámka
TR 20/125ANOANOTermické zapečetěnÍ
TR 35/207JAANODeaktivace offsetem
TR 40/183ANOJATermické zapečetěnÍ
TR 45/333ANOANOTermické zapečetěnÍ
TR 50/250ANOANODeaktivace offsetem
TR 85/280ANOANOTermické zapečetěnÍ
Esovka DP 33ANOANOTermické zapečetěnÍ
Esovka DP 40ANONEZapečetěnÍ ze strany stavby nutné

V závislosti na profilu je buď provedeno zapečetěnÍ nebo deaktivace.

Při deaktivaci offsetem je DR!PSTOP nanesen cca 5 cm za řeznými hranami, aby se zamezilo kapilaritě.