Antikondenzačný materiál - DR!PSTOP

DR!PSTOP ukladá kondenzovanú vodu a bráni tvorbe kvapiek. Pomocou vhodného zadného odvetrávania strechy sa kondenzovaná voda znovu odvedie preč.

Antikondens

Vetranie

Membrána DR!PSTOP dokáže v prostredÍ, v ktorom je kondenzovaná voda súčasťou kolobehu, riešiť problém so vznikom tohto kondenzátu.

Pre úplné využÍvanie tejto funkcie je nevyhnutné, aby sa membrána medzi týmito cyklami vysušila. Z tohto dôvodu je adekvátne vetranie interiéru budovy nevyhnutnosťou.
Táto skutočnosť sa musÍ bezpodmienečne zohľadniť pri plánovanÍ vetracieho systému v budovách.

Profily s DR!PSTOP

Nasledovné profily môžeme dodať spolu s membránou DR!PSTOP:

ProfilDR!PSTOPUzatvoreniePoznámka
TR 20/125ÁNOÁNOTepelné uzatvorenie
TR 35/207ÁNOÁNODeaktivácia prehnutÍm cez okraj
TR 40/183ÁNOÁNOTepelné uzatvorenie
TR 45/333ÁNOÁNOTepelné uzatvorenie
TR 50/250ÁNOÁNODeaktivácia prehnutÍm cez okraj
TR 85/280ÁNOÁNOTepelné uzatvorenie
Esovka DP 33ÁNOÁNOTepelné uzatvorenie
Esovka DP 40ÁNONIENevyhnutné uzatvorenie z hľadiska stavebnej konštrukcie

Podľa profilu sa vykoná buď uzatvorenie alebo deaktivácia.

Pri deaktivácii pomocou prehnutia cez okraj sa membrána DR!PSTOP umiestni cca 5 cm za rezné hrany, čÍm sa zabráni vytváraniu kapilarity.