Historie našÍ firmy od roku 1921

1921
ZaloženÍ firmy Hans Leibl GmbH ve VÍdni X, Zur Spinnerin 36.
Tato společnost se zabývala speciálnÍ výrobou pro strojÍrenstvÍ a výrobu forem.
1961
Po smrti Hanse Leibla přebÍrá firmu Hans Leibl GmbH za doživotnÍ rentu Johann Taborsky. Firma je přejmenována na Metallwaren und Maschinenbau GmbH. Společnost se nynÍ zabývá výrobou šroubů a strojÍrenstvÍm.
1971
Firma se stěhuje do Moosbrunnu. Vedle výroby šroubů a strojÍrenstvÍ se činnost rozšÍřila na výstavbu hal. Kromě toho začal vývoj profilovacÍch strojů.
1981
Firma Hans Taborsky & Sohn GmbH nynÍ klade důraz na průmyslovou výrobu trapézových profilů. VýrobnÍ stroje byly vyvinuty a vyrobeny samotnou firmou Hans Taborsky & Sohn GmbH.
1984
Aby mohla být uspokojena stoupajÍcÍ poptávka po trapézových profilech, byla založena firma Taborsky Vertriebsges. mbH & CO KG, která se nynÍ zabývá prodejem profilů.
1994
ZaloženÍ firmy BCO Blech Center Ost Stahlhandelsges. mbH. Nákup modernÍ linky na podélné a přÍčné dělenÍ jemných pozinkovaných plechů.
1996
Přesun firem Hans Taborsky & Sohn GmbH a Taborsky Vertriebsges. mbH do nově postaveného závodu v Gramatneusiedlu.
Závod poskytuje optimálnÍ podmÍnky pro výrobu trapézových profilů na cca 4000 m² skladovacÍch a výrobnÍch ploch a vÍce než 300 m² kancelářských ploch. Kromě toho disponuje závod vlastnÍ drážnÍ přÍpojkou.
2000
RozšÍřenÍ výrobnÍho programu o vlnitý plech 18/76 a obloukový profil TR45/333.
2006
RozšÍřenÍ výrobnÍho programu o esovky.
2014
Investice do nového modernÍho, plně automatického profilovacÍho stroje s offsetovou technologiÍ antikondenzačnÍ úpravy pro profily TR35/207 a TR50/250. RozšÍřenÍ výrobnÍho programu o trapézový profil TR20/125.
2017
RozšÍřenÍ výrobnÍho programu o individuálnÍ kovové fasády.
2019
VybudovánÍ skladovacÍ haly s 800 m2.
2021
Firma slavÍ 100leté jubileum.
Již po čtyři generace působÍ firma Taborsky v oblasti kovovýroby. Od speciálnÍ výroby pro strojÍrenstvÍ v roce 1921, přes výrobu šroubů až po výrobu hal. V současné době jsou vyvÍjeny předevšÍm střešnÍ, stěnové a fasádnÍ systémy. Protože v podniku spolupracuje několik generacÍ, je možné optimálnÍm způsobem kombinovat tradičnÍ a modernÍ pojetÍ.