História našej spoločnosti od 1921

1921
Založenie spoločnosti Hans Leibl GmbH vo Viedni X, Zur Spinnerin 36.
Táto spoločnosť sa zaoberá výrobou špeciálnych vyhotovenÍ pre konštrukciu strojov a foriem.
1961
Po smrti Hansa Leibla preberá Johann Taborsky spoločnosť Hans Leibl GmbH. Spoločnosť sa premenuje na Hans Taborsky Metallwaren und Maschinenbau GmbH. Spoločnosť sa teraz zaoberá výrobou skrutiek a konštrukciami strojov.
1971
SÍdlo spoločnosti sa presunie do Moosbrunnu. Popri výrobe skrutiek a konštrukcii strojov sa činnosť rozšÍrila aj o stavbu hál. Okrem toho sa začalo s vývojom profilovacÍch strojov.
1981
Spoločnosť Hans Taborsky & Sohn GmbH teraz presunula ťažisko na priemyselnú výrobu trapézových profilov. Výrobné stroje vyvinula a vyrobila samotná spoločnosť Hans Taborsky & Sohn GmbH.
1984
S cieľom vyhovieť rastúcemu dopytu po trapézových profiloch bola založená spoločnosť Taborsky Vertriebsges. mbH & CO KG, ktorá teraz distribuuje profily.
1994
Založenie spoločnosti BCO Blech Center Ost Stahlhandelsges. mbH. Kúpa modernej linky na pozdĺžne a priečne delenie pre pozinkované jemné plechy.
1996
Presun sÍdiel spoločnostÍ Hans Taborsky & Sohn GmbH a Taborsky Vertriebsges. mbH do novo zriadeného závodu v obci Gramatneusiedl.
Závod disponuje optimálnymi danosťami pre výrobu trapézových profilov so skladovacou a výrobnou plochou cca 4 000 m² a kancelárskou plochou väčšou ako 300 m². Okrem toho je závod vybavený napojenÍm na diaľnicu.
2000
RozšÍrenie výrobného programu prostrednÍctvom vlnitého plechu 18/76 a oblúkového profilu TR45/333.
2006
RozšÍrenie výrobného programu prostrednÍctvom esovky.
2014
InvestÍcia do nového moderného, plne automatického profilovacieho stroja s antikondenzačnou technológiou prehnutia cez okraj pre profily TR35/207 a TR50/250. RozšÍrenie výrobného programu prostrednÍctvom trapézového profilu TR20/125.
2017
RozšÍrenie výrobného programu prostrednÍctvom individuálnych kovových fasád.
2019
Zriadenie skladovej haly s veľkosťou 800 m2.
2021
Spoločnosť oslavuje 100 rokov od svojho založenia.
Spoločnosť Taborsky pôsobÍ v odvetvÍ kovových konštrukciÍ už takmer štyri generácie. V roku 1921 sa začalo so špeciálnymi vyhotoveniami strojových konštrukciÍ, výrobou skrutiek až po konštrukciu haly. Dnes sa vyvÍjajú najmä strešné, nástenné a fasádne systémy. Keďže v podniku pôsobÍ niekoľko generáciÍ, môžu byť tradÍcia a moderný prÍstup optimálne skombinované.