Vsádzame na najvyššiu kvalitu

Kvalita našich produktov a s tým súvisiaca spokojnosť zákaznÍkov predstavujú pre spoločnosť Taborsky hlavnú prioritu. Preto spoločnosti Hans Taborsky & Sohn GmbH a Taborsky Vertriebs GmbH & Co. KG zÍskali certifikáciu aj podľa manažmentu kvality ISO9001. Neustále vylepšenia vo všetkých oblastiach podniku sú dôležitou súčasťou filozofie spoločnosti. Pomocou normy ISO 9001 sa zabezpečÍ aj správne vykonávanie vlastnej kontroly výroby v závode.

Okrem toho spoločnosť Hans Taborsky & Sohn GmbH zÍskala certifikáciu podľa normy EN 1090-1. Všetky naše profily sú opatrené označenÍm CE a smú sa použÍvať ako nosné profily. Na základe pravidelných externých a interných kontrol výroby poskytujeme našim zákaznÍkom profily v bezchybnej kvalite.

Spoločnosť Taborsky spolupracuje len s renomovanými európskymi dodávateľmi. Tak nehrdzavejúca oceľ, ako aj pozinkovanie a nátery zodpovedajú európskym štandardom a dodávajú sa spolu s výrobným osvedčenÍm.

Certifikácie: