Technika a montáž: Studená střecha bez izolace

Toto provedenÍ střechy je použÍváno u staveb bez nároků na tepelnou izolaci. Pro zajištěnÍ odvodu vody je u tohoto provedenÍ střechy třeba dbát na to, aby strana B trapézového plechu Taborsky vždy ležela nahoře a byla položena od okapu až po hřeben. Sklon střechy by měl být minimálně 7° (u dlouhých střešnÍch ploch musÍ být odpovÍdajÍcÍm způsobem vyššÍ) a překrytÍ přÍčných styků musÍ být minimálně 200 mm.

Pro upevněnÍ trapézových plechů na opěrách jsou dle potřeby zašroubovány samořezné šrouby s těsněnÍm. Na hřebeni a okapu je nutné provést upevněnÍ u každého vrubu. Podélný styk je spojován závrtnými šrouby v odstupu cca 300 mm.

Studená střecha bez izolace

StřešnÍ profil musÍ vyčnÍvat přibližně 1/3 do střešnÍho žlabu.