Taborsky akustické profily

Naše dnešné časy – moderné, hektické, náročné. Je dokázané, že hluk má škodlivý vplyv na ľudský organizmus. Spôsobuje nielen znÍženie schopnosti koncentrácie na pracovisku, ale vedie aj k stresovým reakciám, poruchám spánku, poškodeniam sluchu až po ochorenia srdcovo-cievneho systému.

S cieľom predchádzať zdravotným problémom je dôležité vytvorenie optimálnej akustiky na dosiahnutie prÍjemného pracovného prostredia.

Akustický profil Taborsky sa postavil tejto výzve a vyvinul z osvedčených trapézových a vlnitých profilov Taborsky v kombinácii so špeciálnou akustickou membránou opticky prÍjemné nástenné a stropné obloženie s vynikajúcim pohlcovanÍm zvuku na optimálnu reguláciu času pôsobenia na mieste.

Perforovaná lÍcna strana je dostupná v štandardnej farbe RAL 9010. Avšak na vyžiadanie, nezávisle od veľkosti projektu, dokážeme dodať aj iné farby RAL.

Hluk je, žiaľ, každodennou súčasťou nášho života. Preto je oblasť použitia akustického profilu Taborsky mimoriadne rozmanitá. Nástenné a stropné obklady Taborsky so špeciálnou akustickou membránou sa môžu použÍvať nielen v priemyselnom odvetvÍ, ale aj v zdravotnÍctve a v oblasti vzdelávania.

Oblasti použitia akustického profilu Taborsky:


Pracovné miestnosti/predajne

 • Kancelárie
 • Telefonické strediská
 • Haly na organizovanie podujatÍ
 • Chodby
 • Výrobné haly
 • Konferenčné miestnosti
 • Letiskové terminály
 • Nákupné strediská

ZdravotnÍctvo

 • Ordinácie
 • Ošetrovne
 • Čakárne
 • Chodby

Vzdelávanie

 • Materské škôlky
 • Telocvične
 • Miestnosti tried

Prehľad výhod:

 • NÍzka hmotnosť
 • Optimálne pohlcovanie hluku
 • PrÍjemný vizuálny vzhľad
 • Ľahká montáž
 • Zaradenie k nehorľavým materiálom