Taborsky bočné profily

Taborsky bočné profily sa môžu pokladať tak vodorovne, ako aj zvislo . Navyše môžete bočné profily položiť aj v akomkoľvek inom uhle sklonu.

Bočné profily Taborsky sú zásadne k dispozÍcii v podobe dvoch systémov pokladania. Systém VVU určuje smer pokladania zdola nahor a systém VVO určuje smer pokladania zhora nadol v prÍpade vodorovného pokladania. V prÍpade systému VVO je možné využiť aj tieňové medzery.

Rez horizontálny

Rez horizontálny

Rez vertikálny

Rez vertikálny

Bočné profily sa vyrábajú s dĺžkou max. 6 000 mm a konštrukčnou šÍrkou max. 250 mm. Z výroby sú na upevňovacom závese vytvorené dlhé otvory na vytvorenie klzných bodov. Profilové tvary systému VVU sa dajú navzájom kombinovať.

Avšak systém VVU nie je možné kombinovať so systémom VVO.


Taborsky bočné profily, systém VVU

Bočný profil VVU, Vyhotovenie, hladké
 • Tieňová medzera: bez
 • Konštrukčná šÍrka: 250mm (iné na vyžiadanie)
 • Čelné orámovanie: s alebo bez
 • Hmotnosť: 9,6kg/m²
Bočný profil VVU, Vyhotovenie, špicaté
 • Tieňová medzera: bez
 • Konštrukčná šÍrka: 250mm (iné na vyžiadanie)
 • Čelné orámovanie: bez
 • Hmotnosť: 9,6kg/m²
Bočný profil VVU, Vyhotovenie, nasadzovacie
 • Tieňová medzera: bez
 • Konštrukčná šÍrka: 235mm (iné na vyžiadanie)
 • Čelné orámovanie: s alebo bez
 • Hmotnosť: 10,2kg/m²

Taborsky bočné profily, systém VVO

Bočný profil VVO, Vyhotovenie, hladké
 • Tieňová medzera: s alebo bez (15mm)
 • Konštrukčná šÍrka: 250mm (iné na vyžiadanie)
 • Čelné orámovanie: s alebo bez
 • Hmotnosť: 9,6kg/m²

Obrázky

System VVO senkrecht, teilweise mit Schattenfuge

Systém VVO zvislý, čiastočne s tieňovou medzerou

Systém VVU Hladký

Systém VVU Hladký

Systém VVU NasadzovacÍ

Systém VVU NasadzovacÍ

Systém VVU zacke

Systém VVU Špicatý